ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนในสถานศึกษา

ศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนในสถานศึกษา
             เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ โดยมีนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานและระบบศาลยุติธรรมไทย” มีคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔   โรงเรียนเบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน  ๓๓๗  คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชาลัย  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ