ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
              เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค ๑   ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นายยู่งั้น  แซ่โอ้ว   บิดานางวราภรณ์  สหัสโพธิ์  ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๑   ณ  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ