ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
              เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  นายยู่งั้น  แซ่โอ้ว  บิดา  นางวราภรณ์  สหัสโพธิ์  ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๑   ณ  วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ