ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและวิธีขจัดความขัดแย้ง เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและวิธีขจัดความขัดแย้ง เฉลิมพระเกียรติ  ๖๕  พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและวิธีขจัดความขัดแย้ง เฉลิมพระเกียรติ  ๖๕  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายปรัชญา  อยู่ประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  เป็นวิทยากร  มีคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนบางบัวทอง  จำนวน  ๒๘๔  คน  เข้าร่วมฟังการบรรยาย  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ