ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
               เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕   พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยคณะข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค  ๑ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ณ บริเวณโถงกลาง  ศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ชั้น ๑๓  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ


เอกสารแนบ