ศาลอุทธรณ์ภาค 1


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เข้าร่วมวางพวงมาลา “วันรพี ”

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ เข้าร่วมวางพวงมาลา “วันรพี ”
                     วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  นายประสิทธิ์  ศักดิ์ศรีมณีกูลรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ร่วมวางพวงมาลา  “ วันรพี ”  เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ”  ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ