ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

105

                 วันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายสุภัทร์  สุทธิมนัส  อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญา พร้อมคณะฯ  เข้าอวยพรและรับพรจาก  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ชั้น  ๑๓  ถนนรัชดาภิเษก         เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  

อ่านข่าว

คำถามที่พบบ่อย
ความรู้เกี่ยวกับ งานคดี/งานธุรการคดี
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ