ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

37

        วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน  ณ  บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

คำถามที่พบบ่อย
ความรู้เกี่ยวกับ งานคดี/งานธุรการคดี
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ