ศาลอุทธรณ์ภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ อาคารศาลอาญาชั้น ๕,๑๓ โทรศัพท์ ๐-๒๕๐๐-๑๐๙๕,๐-๒๕๑๒-๘๓๔๘ โทรสาร ๐๒-๕๑๒๘-๓๔๔,๐๒-๕๑๒๘-๓๕๗


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

157

         เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรีประธานศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอุทธรณ์ภาค  ๑  ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นางสมสิ่ง  มงคลศิริภัทรา  มารดานายกษิดิศ  มงคลศิริภัทรา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑  ณ วัดคลองป่ากุ้ง  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

อ่านข่าว

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ